Tęsdami pernai vykdyto projekto „Dėl savęs ir dėl kitų“ iniciatyvas, keliame tikslą – skatinti pilietinę ir etninę savimonę ir keisti aplinką. Norėdami pasiekti tikslo išsikėlėme uždavinius: mokinių pilietinių kompetencijų ugdyme taikyti naujas formas; stiprinti mokinių etninę savimonę; plėtoti Antanavo mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimą. Mokiniai įgis visuomeninės veiklos įgūdžių, pilietinio sąmoningumo, prisidės prie etninio krašto paveldo puoselėjimo, mokyklos ir miestelio socialinio gyvenimo gerinimo, atliks mokyklos ir miestelio bendruomenei naudingų darbų. Siekdami užtikrinti projekto išliekamąją vertę, surengėme Baltų dienos paminėjimą, pristatėme  tautinius lietuvių rūbus ir juostų audimo būdus, advento metu vyks popietė „Tradicinis suvalkiečių patiekalas“. Rengiame koliažus „Antanavas mokinių ir ikimokyklinukų akimis“, ruošiame nuotraukų parodą „Antanavas visais metų laikais“, ruošiame  Antanavo žymių vietų planą. Planuojame susipažinti su iš Antanavo kilusius žmones, surengti baigiamąjį renginį „Antanavo garbė“.  Turime daug įdomių veiklų, tikimės aktyvaus bendradarbiavimo ir palaikymo.

Projekto vadovė Sigita Urbonienė