Mūsų mokykloje vykdomas socializacijos projektas „Kuriu, džiaugiuosi, augu ir aukštyn  žvelgiu“. Kūrybiškumas – asmenybės auginimo pagrindas, kuris skatina stiebtis, augti, tobulėti, tapti visaverte asmenybe, gebančia aktyviai veikti šiandieninėje visuomenėje. Vykdydama šį projektą mokykla užtikrina kryptingą kūrybišką socializacijos procesą, kuris skatina vaikus kūrybiškai įsitraukti į pozityvią veiklą,  skatina kurti, domėtis ir džiaugtis savo sėkme.

Kūrybiškumas skatinamas daugelio renginių metu (amatų mugė įvykusi pavasarį, masinė – kūrybinė mankšta lauke). Kūrėme „Švarių rankų šokį 2014“, kuris įkeltas į internetinę erdvę. Planuojamas susitikimas su meno atstovais (artimiausias su tautodailininke iš Šakių rajono Saulena Valatkaitiene, kuri iš šiaudų mokys pasigaminti papuošalus eglutei. Švęsdami mokyklos gimtadienį kursime ne tik darbelius iš šiaudų, bet ir keliausime per kūrybines erdves, kuriose „gims“ meno improvizacijos. Vykdant projektą numatę išvyką į Avikilų „Vaiko tėviškės namus“. Išvykos metu nuvešime savo kurtas dovanėles vaikams ir trumpą šventinę programėlę. Dalyvaudami projekte, pradinių klasių mokiniai kartu su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupe, lapkričio paskutinę savaitę, kiekvieną rytą pradeda šokio mankšta ir paskaitėle apie sveiką gyvenimo būdą.

Projekto vadovė   Jolanta Ribačionkienė