Kultūra – žmogaus kuriama vertybių ir normų sistema, padedanti pažinti ir įprasminti tikrovę ir teikianti veiklos kriterijus. Šią sistemą formuoja menas, „nes per meną kultūra tampa kūrybiška, net jei kalbame apie kasdienybės kultūrą…“ (Rauhe Demmer). Taigi, vykdydama šį projektą mokykla užtikrins kryptingą socializacijos procesą, skirs didesnį dėmesį vaikų kultūriniam ir meniniam ugdymui. Be kūrybiškumo budinimo, neįmanoma užauginti visapusiškos, harmoningos ir kūrybiškai veiklios asmenybės.

Tikslas: Gilinti kūrybišką požiūrį į kultūrą, jos svarbą ir aktyviai kūrybingai dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Uždaviniai: Ugdyti gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais, atskleisti įgimtus mokinių gabumus, sudaryti sąlygas, kad kiekvienas vaikas taptų kūrėju ir galėtų išreikšti save. Sukurti miuziklą „Kiškio pasakos“ ir pristatyti miestelio bendruomenei.