Spartėjant gyvenimo tempui, o tuo pačiu ir tėvų užimtumui,  vaikai vis daugiau laiko praleidžia vieni, be suaugusiųjų priežiūros. Todėl jų mitybos, laisvalaikio, neretai ir higienos įgūdžiai susiformuoja netinkamai, o neretai atsiranda ir žalingų įpročių. Vaiko parengimas gyvenimui svarbus mokyklos uždavinys. Įvertinant tai, kad žmogaus teisingi ar žalingi įpročiai susiformuoja labai anksti, mokykla tampa svarbiausia institucija, kurioje galima suformuoti visos visuomenės teisingą požiūrį į sveikatą.

Atsižvelgiant į tai, jau ketvirti metai iš eilės mokykloje vykdomi vaikų ir jaunimo sveikatos  išsaugojimo prevencijai skirti projektai, kurių tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, formuojant jų sveikos gyvensenos įgūdžius, didinant jų informuotumą, veikiant jų nuostatas ir elgesį.

Mokykla –  kaip ugdymo institucija vertybinių orientacijų ugdymo procese atlieka gan didelį vaidmenį,  kadangi žmogaus,  individo vertybių sistema pagrinde formuojasi mokykliniame amžiuje. Ne retai, sveikatos sutrikimo priežastimi tampa nežinojimas pagrindinių gyvensenos veiksnių turinčių įtakos žmogaus sveikatai Formuojant vaikų ir paauglių vertybinę sistemą svarbu skiepyti tinkamą požiūrį į savo ir aplinkinių sveikatą, ugdyti vertybines orientacijas susijusias su sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu. Įgyvendinant projektą, mokykla turi galimybę rengti raštingus visuomenės narius sveikatos sampratos požiūriu t.y. suteikti reikalingą žinių bagažą, formuoti teisingą ir tvirtą vertybių skalę bei nuoseklias sveikos gyvensenos nuostatas.

Projekto įgyvendinimo metu mokiniams  suteikta žinių ir praktinių įgūdžių kaip taisyklingai maitintis pasirenkant sveiką ir pilnavertį maistą, skatinamas fizinis aktyvumas, ugdomi gebėjimai kaip apsisaugoti nuo pavojų tiek buitinėje, tiek internetinėje aplinkoje, skatinamas sveikas gyvenimo būdas be tabako ir alkoholio.

Vykdoma informacijos sklaida mokinių tėvų tarpe padėjo suprasti nesaugaus  interneto naudojimo ir smurto šeimoje pasekmes vaiko psichinei ir emocinei raidai.

Žinios ir įgūdžiai didele dalimi lemia pasirinkimo galimybę ir sudaro prielaidas sveiko žmogaus augimui.

Projekto vadovė Edita Radzevičienė