„Pokyčių mokyklų“ programa žymi naują „Kūrybinių partnerysčių“ projekto etapą. Pernai projekte dalyvaujantys Antanavo mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kūrėjai tyrinėjo savo mokymosi aplinką, išdrįso išlaisvinti kūrybiškumą ir visus įtraukti į bendrą veiklą. Šiemet „Pokyčių mokyklų“ programa siūlo mokykloms nuosekliai peržiūrėti, kaip vyksta mokymasis ir bandyti kurti kūrybingumą skatinančią mokyklą.

Besimokydami drauge su kuriančiais praktikais – įvairių mokslo, meno ir kūrybos sričių specialistais – Antanavo mokyklos vaikai ir mokytojai įsitrauks į kūrybiškas veiklas, įgis daugiau tolerancijos ir lankstumo, išmoks išklausyti ir pasisakyti. Kūrybiška pamoka – tai tarsi pasiruošimas veikti ir siekti tikslo netikėtais, kūrybiškais būdais, lygiomis teisėmis bendradarbiaujant visiems: ir mokiniams, ir mokytojams, ir mokyklos vadovams.

Svarbu, kad postūmis pokyčiams prasidėtų nuo pasiryžimo kartu dirbti ir kad galėtume sukurti tokią mokymosi aplinką, kurioje mokytis ir tobulėti galėtų visi: – moksleiviai, mokytojai, kūrėjai. Tai turėtų būti vienas esminių projekto dalykų.

Dalyvaudami „Kūrybinių partnerysčių“ projekte tikimės skirti didesnį dėmesį kūrybiškumui ugdyti mokykloje, kurti mokykloje kūrybines erdves. Tikime, kad projektas padės mokytojui didinti vidinę motyvaciją.

Kiekvienas naujas žmogus, įsiliedamas į mūsų mokyklos veiklą, mato viską, iš šalies, objektyviau. Kuriantys profesionalai turi savo požiūrį ir savitus problemų sprendimo būdus. Nauji žmonės – tai naujos mintys ir idėjos. Nauji žmonės į mokyklos kasdieninę veiklą atneša savo kūrybinę patirtį.

Projekto „Pokyčių mokykla“ kuruojanti mokytoja Rimutė Radžiūnienė