Vis dar susiduriame su mokinių abejingumu tam, kas vyksta artimoje aplinkoje, atsakomybės už savo ir kitų gerovės kūrimą neprisiėmimu, mokinių noru kritikuoti, bet ne keisti.

Tęsdami pernai vykdyto projekto „V.E.I.K.I.“ iniciatyvas, keliame tikslą – skatinti veikti ir keisti aplinką.

Vykdydami šį projektą sieksime stiprinti mokinių savivaldą mokykloje, vykdysime mokyklos ir Antanavo bendruomenei aktualias veiklas.

Tikimės, kad stiprės mokinių pilietinį atidumas, rūpestis mokyklos ir miestelio socialine aplinka, didžiavimasis, kad mokosi ir gyvena Antanave.

Laukiame, kad mokiniai įgis visuomeninės veiklos įgūdžių, pilietinio sąmoningumo, prisidės prie mokyklos miestelio socialinio gyvenimo gerinimo, atliks mokyklos ir miestelio bendruomenei naudingų darbų.

Siekdami užtikrinti projekto išliekamąją vertę sukursime filmą „Mažas miestelis didelėje šalyje“ apie miestelio bendruomenės džiaugsmus ir rūpesčius. Organizuosime renginį „Antanavo garbė“, kuriame pagerbsime mokinius, mokytojus, mokinių tėvelius ir kitus Antanavo bendruomenės narius, prisidedančius prie miestelio gerovės kūrimo.

Mokiniai jau išrinko mokinių tarybą – savo atstovus, kuriais jie pasitiki.

Susitikome su Antanavo seniūnu, aptarėme veiklas, gavome vertingų paraimų.

Inicijavome  talką, kurios metu sutvarkėme Plioplių ir Gaisrių kapines.

Laukia dar daug įvairių, mokyklos ir miestelio žmonėms naudingų veiklų.

Tikimės palaikymo ir bendradarbiavimo. Parengė projekto vadovė Lolita Šiaulienė