Kūrybinės partnerystės. Tyrinėjančios mokyklos

 

Projekto pavadinimas:   Gyvenimas + Mokslas = 1

 

Tikslinė grupė – 7 – 10 klasių mokiniai.

Mūsų kūrybos agentas  – Jonas Liugaila

Kuriantis praktikas  – Tomas Uždavinys

Kuruojantis mokytojas  – Lolita Šiaulienė

Mes norime pamatyti naujas mokomojo turinio integravimo galimybes, atrasti naujus motyvacijos mokytis būdus.

Šio projekto įgyvendinimas padės mokslą susieti su kasdieniniu gyvenimu, artimiausia aplinka, mokinių patirtimi, padės mokiniams suprasti praktinę mokymosi reikšmę, parodys vaikams, kad atskirų dalykų žinių reikia ir buityje, ir artimiausioje aplinkoje.

Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti mokinių motyvaciją mokytis parodant, kad mokykloje mokomi dalykai yra tampriai susiję su gyvenimu, kuris yra čia ir dabar, ir kuris bus ateityje.

Projekto veiklos turėtų parodyti ir mokytojams,  kad yra nemažai alternatyvių pamokų turinio perteikimo būdų bei įmanomas įvairus, betarpiškas disciplinų integravimas.

Realizuojant šį projektą ir jį baigus, tikimės, kad  ir tėvai pamatys mokymosi, reiškinių bei faktų pažinimo, suvokimo, supratimo smagumą ir svarbą.

Visų šių tikslų sieksime analizuodami jau gerai pažįstamą miestelio bei apylinkių aplinką, iš naujo, iš mokslinės perspektyvos, pažindami joje esančius objektus bei reiškinius, galiausiai “mokslo populiarinimo” principu, moksline terminologija įvardindami, infografiškai perteikdami, bei informacinėse lentelėse užfiksuodami jų veikimo principus, sudedamąsias dalis, juose vykstančius procesus, mokslinius išradimus, mokslinius metodus ir t.t..

Kitaip tariant, miestelyje bei jo apylinkėse, padedami mokinių, mokytojų, tėvų bei kitų bendruomenės narių, planuojame prie konkrečių esančių ir sukurtų interaktyvių objektų pastatyti ~50 informacinių lentelių, kuriose bus perteiktas ankskčiau minėtas turinys. Taip objektai taps juos pačius iliustruojančiais objektais.

Objektai atspindės įvairių disciplinų kontekstus, o kai kurie ne vieną jų.

Projektas sieja kelias mokslo ir kūrybos sritis. Pradedant gamtos mokslų sritimi, kitų sričių mokslu, baigiant vaizduojamuoju menu, interaktyvimis skulptūromis, grafikos dizainu, infografika.