2012 – 2013 metais Antanavo pagrindinės mokyklos 7 – 10 klasių mokiniai vykdė projektą „Žinios plius gyvenimas lygu vienas“. Šiuo projektu siekėme didinti mokinių motyvaciją ir mokslą sieti su kasdieniniu gyvenimu. Stebėdami šį mokykloje vykdomą „Kūrybinių partnerysčių“ projektą, supratome, kad stiprinti mokymosi motyvaciją, ugdyti mokėjimą mokytis vertėtų pradėti jau pradinėse klasėse, nes mūsų mokiniams kyla sunkumų organizuojant savo mokymąsi individualiai ar grupėje, ieškant informacijos, ją apdorojant, vertinant naujas žinias. Todėl nusprendėme šiais mokslo 2013 – 2014 metais dalyvauti su 2 – 7 klasių mokiniais „Pokyčių mokykla“ projekte.

Norėtume, kad mokiniai dalyvaudami šiame projekte gebėtų įgytas kompetencijas taikyti įvairiuose kontekstuose, t. y. mokantis namuose, mokykloje ar kur kitur. Tikime, kad kūrybiško mokymosi projektas padės nuo mokymo pereiti prie mokymosi. Bus šiltesni, draugiškesni mokinių tarpusavio santykiai ir mokinys gebės imti tiek, kiek gali, ras išeitį problemoms spręsti. O šiuolaikinis mokytojas mokymąsi laikys ne tik darbu, bet ir kūryba, nes geras mokytojas yra ne tik žinių šaltinis ir mokymosi vadovas, bet ir kūrybingos veiklos pavyzdys, kūrybingumui būtinų nuostatų ugdytojas. Kūrybinės sėkmės pagrindas – bendras mokytojo ir mokinio darbas.

Kiekvienas naujas žmogus, įsiliedamas į mokyklos veiklą, mato viską „iš šalies“ objektyviau. Kuriantys profesionalai turi savo požiūrį ir savitus problemų sprendimo būdus. Nauji žmonės – tai naujos mintys ir idėjos. Nauji žmonės į mokyklos kasdieninę veiklą atneš savo kūrybinę patirtį, o pradinių klasių mokiniai yra smalsūs, jie noriai dalyvauja pasiūlytose įdomiose veiklose.

Tad dalyvaudami „Kūrybinių partnerysčių“ projekte tikimės skirti didesnį dėmesį kūrybiškumui ugdyti mokykloje, kurti mokykloje kūrybines erdves. Parengė pradinių klasių vyresnioji mokytoja Rimutė Radžiūnienė