2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga. Mokyklos g. 14, Antanavo k., LT-69367, Kazlų Rūdos savivaldybės, tel. (8 343 66060 ) faks. (8 343 30442) el. p. antanavo.pagrindine@gmail.com Mokyklos duomenys: Duomenys kaupiami saugomi...
2013-2014 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

2013-2014 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

                               PATVIRTINTA                                                                                              Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013-10-11 įsakymu Nr. V-96-1-(1.2.)     KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ANTANAVO PAGRINDINĖS...
2013-2015 METŲ ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

2013-2015 METŲ ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų (toliau – ugdymo...