KAZLŲ RŪDOS SAV. ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA
INFORMACIJA APIE MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Eil.

Nr.

Pareigų

pavadinimas

 2014 m. IV ketv.

2015 m. I ketv.

Koeficientas

Tarifas, Lt

Koefi-cientas

Tarifas, €

1.

Direktorius 27,14 3311,08 28,93 1027,02

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 20,75 2531,50 20,75 736,63

3.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 24 2928,00 24 852

4.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 15,9 1939,80 16,63 590,37

5.

Socialinis pedagogas 16,1 1964,20 16,1 571,55

6.

Vyresnysis buhalteris 16 1952 16 568

7.

Sekretorius 9,0 1098,00 9,0 319,5

8.

Ūkvedys MMA 1035,00 MMA/8,85 300/314,18

9.

Budėtojas MMA 1035,00 MMA 300

10.

Valytojas MMA 1035,00 MMA 300

11.

Šilumos ūkio meistras MMA 1035,00 MMA 300

12.

Pagalbinis darbininkas MMA 1035,00 MMA 300

13.

Kiemsargis MMA 1035,00 MMA 300

14.

Kūrikas MMA 1035,00 MMA 300

15.

Kompiuterių specialistas 10 1220,00 10 355

16.

Bibliotekininkas 14 1708,00 14 497

17.

Mokytojo padėjėjas 8,8 1073,60 8,8/8,85 312,4/314,18

18.

Mokytojas (iki 10m.) 10,65 1299,3 10,65 378,08

19.

Mokytojas (nuo 10 m. – iki 15 m.) 10,8 1317,6 10,8 383,40

20.

Mokytojas (nuo 15 m. ir daugiau) 10,9 1329,8 10,9 386,95

21.

Vyresnieji mokytojai (nuo 10 m – iki 15 m.) 11,75 1433,5 11,75 417,13

22.

Vyresnieji mokytojai (nuo 15 m. ir daugiau) 12,2 1488,4 12,2 433,1

23.

Mokytojai metodininkai (nuo 10 m. – iki 15 m.) 12,7 1549,4 12,7 450,85

24.

Mokytojai metodininkai (nuo 15 m. ir daugiau) 13,05 1592,1 13,05 463,28

 

Pateiktas darbo užmokesčio dydis neatskaičius mokesčių.