KAZLŲ RŪDOS SAV. ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA

  INFORMACIJA APIE MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ 2014 METAIS

   

  Eil.

  Nr.

  Pareigų

  pavadinimas

  II ketv.

  III ketv.

  Koeficientas

  Tarifas

  Koeficientas

  Tarifas

  1.

  Direktorius

  27,14

  3311,08

  27,14

  3311,08

  2.

  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  21,3

  2598,60

  20,75

  2531,50

  3.

  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  22

  2684,00

  24

  2928,00

  4.

  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

  15,9

  1939,80

  15,9

  1939,80

  5.

  Socialinis pedagogas

  16,1

  1964,20

  16,1

  1964,20

  6.

  Vyresnysis buhalteris

  15,52

  1893,44

  15,52

  1893,44

  7.

  Sekretorius

  9,0

  1098,00

  9,0

  1098,00

  8.

  Ūkvedys

  MMA

  1000,00

  MMA

  1000,00

  9.

  Budėtojas

  MMA

  1000,00

  MMA

  1000,00

  10.

  Valytojas

  MMA

  1000,00

  MMA

  1000,00

  11.

  Šilumos ūkio meistras

  MMA

  1000,00

  MMA

  1000,00

  12.

  Pagalbinis darbininkas

  MMA

  1000,00

  MMA

  1000,00

  13.

  Kiemsargis

  MMA

  1000,00

  MMA

  1000,00

  14.

  Kūrikas

  MMA

  1000,00

  MMA

  1000,00

  15.

  Kompiuterių specialistas

  10

  1220,00

  10

  1220,00

  16.

  Bibliotekininkas

  12,2

  1488,40

  14

  1708,00

  17.

  Mokytojo padėjėjas

  8,8

  1073,60

  8,8

  1073,60

  18.

  Mokytojas

  8,9

  1085,8

  19.

  Mokytojas (iki 10m.)

  10,65

  1299,3

  10,65

  1299,3

  20.

  Mokytojas (nuo 10 m. – iki 15 m.)

  10,8

  1317,6

  10,8

  1317,6

  21.

  Mokytojas (nuo 15 m. ir daugiau)

  10,9

  1329,8

  10,9

  1329,8

  22.

  Vyresnieji mokytojai (nuo 10 m – iki 15 m.)

  11,75

  1433,5

  11,75

  1433,5

  23.

  Vyresnieji mokytojai (nuo 15 m. ir daugiau)

  12,2

  1488,4

  12,2

  1488,4

  24.

  Mokytojai metodininkai (nuo 10 m. – iki 15 m.)

  12,7

  1549,4

  12,7

  1549,4

  25.

  Mokytojai metodininkai (nuo 15 m. ir daugiau)

  13,05

  1592,1

  13,05

  1592,1

  Pateiktas darbo užmokesčio dydis neatskaičius mokesčių.