KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS

ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Mokyklos g. 14, LT-69367, Kazlų Rūdos savivaldybės, tel. (8 343 66060)
faks. (8 343 30442),  el. p. antanavo.pagrindine@gmail.com
Mokyklos duomenys: Duomenys kaupiami saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190373587.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos                                        2014-04-11 Nr. SD -30-(1.13)
Finansų skyriui

 

 

 

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. I ketv. žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

 

Antanavas

2014-04-11

 

2014 metų  biudžeto 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos asignavimai Antanavo pagrindinei mokyklai yra 766,6 tūkst. Lt, iš jų:
bendrojo ugdymo organizavimas – 555,2 tūkst. Lt. (MK asignavimai);
neformaliojo švietimo organizavimas – 57,8 tūkst. Lt. (MK asignavimai);
švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas – 153,6 tūkst. Lt (SB – 153,2 tūkst. Lt., Y – 0,4 tūkst. Lt.).
2014 m. I ketvirčio mokinio krepšelio asignavimų planas  – 151,2 tūkst. Lt,  panaudota 105,1 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto  asignavimų planas – 38,5 tūkst. Lt., panaudota 28,6 tūkst. Lt. Kreditinio įsiskolinimo dengimo asignavimų planas – 0,4 tūkst. Lt., panaudota 0,4 tūkst. Lt.
Mokykla metų pradžioje biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučio neturėjo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų biudžetinių lėšų  likučiai:
MK sąskaitoje – 18,26 Lt.;
SB sąskaitoje – 185,94 Lt.
Mokykla specialiųjų programų neturi, todėl „Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita“ (forma Nr. 1) neteikiama. Taip pat neteikiama „Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita“ (forma Nr. 3), nes įstaiga tokių įsipareigojimų neturi.

 

 

Direktorė                                                                                   Lina Bulotienė

Asta Lukšienė, 90346